12 gói thầu đầu tiên khởi công trước 31/12

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi sẽ chỉ có một gói thầu khởi công xây dựng có chiều dài 35,32km đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tổng mức đầu tư 6.044 tỷ đồng. Tại dự án đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng gồm 2 gói thầu sẽ khởi công gói thầu số 1 chiều dài 30 km đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tổng mức đầu tư 4.456 tỷ đồng. Còn ở dự án Vũng Áng-Bùng gồm 2 gói thầu, gói thầu số 2 dự kiến khởi công có tổng mức đầu tư 5.400 tỷ đồng, chiều dài 23,63km trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đoạn Bùng-Vạn Ninh được chia làm hai gói thầu, dự kiến trong năm 2022 sẽ khởi công gói thầu số 2, chiều dài 19,27km đi qua tỉnh Quảng Bình với tổng mức đầu tư 3.501 tỷ đồng.

Đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ có 2 gói thầu, trong đó gói thầu số 2 chiều dài 32,53km trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, dự kiến được khởi công với tổng mức đầu tư 3.476 tỷ đồng. Với 3 gói thầu dự án đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, gói thầu số 1 chiều dài 30km được dự kiến khởi công trước. Gói thầu này qua tỉnh Quảng Ngãi, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Minh Văn
Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Minh Văn

Tại Dự án Hoài Nhơn-Quy Nhơn gồm 2 gói thầu, dự kiến gói thầu số 1 chiều dài 23,5km nằm trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ khởi công năm 2022. Tổng mức đầu tư của gói thầu này là 3.028 tỷ đồng. Đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh có 3 gói thầu, dự kiến sẽ khởi công gói thầu số 2 chiều dài 22,1km đi qua tỉnh Phú Yên, tổng mức đầu tư 3.055 tỷ đồng. Đoạn Chí Thạnh-Vân Phong có 2 gói thầu dự kiến khởi công gói thầu số 2 chiều dài 24,05km trên địa bàn tỉnh Phú Yên với tổng mức đầu tư 4.440 tỷ đồng. Đoạn Vân Phong-Nha Trang có 2 gói thầu, dự kiến khởi công gói thầu số 2 chiều dài 30,85km đi qua tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư 3.549 tỷ đồng. Đoạn Cần Thơ-Hậu Giang sẽ khởi công gói thầu duy nhất chiều dài 37,65km đi qua địa bàn 2 tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang, tổng mức đầu tư 7.966 tỷ đồng. Đoạn Hậu Giang-Cà Mau có 3 gói thầu, dự kiến sẽ khởi công gói thầu số 1 với chiều dài 22,4km đi qua hai tỉnh Kiên Giang, Cà Mau. Tổng mức đầu tư 3.835 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Bộ GTVT, hồ sơ yêu cầu các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát ưu tiên khởi công trước sẽ phát hành cho nhà thầu trước ngày 20/11 đảm bảo trước ngày 20/12 ký hợp đồng với nhà thầu để khởi công trước ngày 31/12/2022 theo đúng Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ.

Theo quyết định phê duyệt của Bộ GTVT, 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có tổng chiều dài 723,7km tuyến chính.

Dự án gồm các đoạn Hà Tĩnh-Quảng Trị (260,9km), Quảng Ngãi-Nha Trang (352,06km) và Cần Thơ-Cà Mau (110,9km). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng.

Khẩn trương bàn giao mặt bằng để khởi công

Bên cạnh đó, để có mặt bằng “sạch”, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn năm 2022 các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của các Ban quản lý dự án (chủ đầu tư) dự án thành phần, hiện nay tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chậm, giá trị giải ngân tương đối thấp, có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý 2/2023 như yêu cầu tại Nghị quyết số 18 của Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các sở, ngành địa phương phối hợp với các Ban quản lý dự án 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận, Thăng Long kiểm tra, rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đã bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng năm 2022, tổng hợp gửi Bộ GTVT để bổ sung vốn (nếu có).

Số liệu báo cáo, tính đến nay, cơ quan có thẩm quyền đã duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 đạt hơn 1.601/hơn 5.900ha (đạt 27%). Khối lượng giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 2.216/gần 7.195 tỷ đồng được bố trí trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tích cực triển khai hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổ chức thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần để khởi công vào cuối năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Để công tác giải phóng mặt bằng được triển khai đảm bảo tiến độ khởi công công trình, Bộ GTVT đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án đi qua chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tổ chức xây dựng khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật,...; khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo từng đoạn, từng khu vực (ưu tiên các khu vực thuận lợi như đất công, đất nông nghiệp, khu vực dự kiến khởi công,...) để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.