Mức tăng lương tối thiểu vùng 6% này đã được Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất sau phiên đàm phán, thương lượng lần thứ hai vào cuối tháng 12/2023, thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Hiệp hội Tiền lương quốc gia khuyến nghị phương án tăng lương tối thiểu vùng 6% năm 2024
Ảnh minh họa

Theo đó, lương tối thiểu tại vùng 1 sẽ nâng lên 4.960.000 đồng; vùng 2 là 4.410.000 đồng; vùng 3 là 3.860.000 đồng và vùng 4 đạt 3.450.000 đồng.

Cùng với tăng lương tối thiểu theo tháng, mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Cụ thể, vùng 1 lên 23.800 đồng; vùng 2 lên 21.200 đồng; vùng 3 là 18.600 đồng; vùng 4 là 16.600 đồng.

Tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Chính phủ đã giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hoàn thành trong tháng 5/2024.

Cũng tại Quyết định 135/QĐ-TTg 2024 về Kế hoạch cải cách tiền lương công chức trong doanh nghiệp ban hành mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng.

Đồng thời, bộ này được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng báo cáo các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới đối với khu vực doanh nghiệp, tác động khi cải cách tiền lương đến chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội.

Nếu được Chính phủ thông qua, đây sẽ là lần thứ hai trong 4 năm, lương tối thiểu vùng tăng vào đầu tháng 7, sau kỳ điều chỉnh hồi 1/7/2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thông lệ hơn 10 năm qua, lương tối thiểu vùng thường tăng vào ngày 1/1.