Hình ảnh Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 20 năm lập Bộ Tài nguyên-Môi trường
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trưng bày các ứng dụng công nghệ về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
Hình ảnh Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 20 năm lập Bộ Tài nguyên-Môi trường
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Hình ảnh Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 20 năm lập Bộ Tài nguyên-Môi trường
Thủ tướng thăm gian trưng bày các ứng dụng công nghệ về bảo vệ tài nguyên và môi trường.