Căn cứ Quy chế Tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành kèm theo quyết định số 634/QĐ-SGDHN ngày 24/9/2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HNX thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch đối với các cổ phiếu đang bị hạn chế giao dịch của các tổ chức đăng ký giao dịch.

HNX duy trì hạn chế giao dịch hàng loạt cổ phiếu trên sàn UPCoM
HNX duy trì hạn chế giao dịch hàng loạt cổ phiếu trên sàn UPCoM. Ảnh: T.L

HNX cho biết, lý do duy trì hạn chế giao dịch là các đơn vị trên chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và không có biện pháp khắc phục.

HNX sẽ thông báo về việc cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch bình thường trở lại sau khi tổ chức đăng ký giao dịch khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định.

Mới đây, HNX cũng đã có công văn gửi các doanh nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu. HNX sẽ công bố toàn bộ nội dung báo cáo giải trình của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch trên trang thông tin điện tử của Sở./.