lua BC15

Nhiều địa phương thu hoạch từ giống lúa BC15 không như mong đợi. Ảnh: TLĐT

Quyết định của Bộ Tài chính căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Quyết định 142/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Quyết định 49/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 142.

Quyết định này cũng phù hợp với các thông tư của Bộ Tài chính như: Thông tư 187/2010/TT-BTC quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ gống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Thông tư 33/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 187; Thông tư 205/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; và dựa trên ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan có liên quan rút dự toán số tiền trên tại KBNN theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014./.

Nhật Nam