học sinh cao bằng

Hơn 18.900 học sinh, sinh viên tỉnh Điện Biên được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT. (Ảnh Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm hỏi các cháu học sinh trường Lê Văn Hiến, tại tỉnh Tuyên Quang. Nguồn: mof.gov.vn)

Cụ thể tại văn bản số 4330, Bộ Tài chính xác định mức kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ mua thẻ BHYT năm học 2012- 2013 cho tỉnh Điện Biên là hơn 2,170 tỷ đồng, tương ứng với tổng số thẻ cần hỗ trợ là 18.933 thẻ.

Trong đó, NSNN hỗ trợ cho 18.589 đối tượng học sinh, sinh viên thuộc hộ có mức sống trung bình; 344 đối tượng học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo.

Ngoài ra Bộ Tài chính cũng vừa có văn bản số 4329 xác định mức kinh phí NSNN hỗ trợ mua thẻ BHYT năm học này cho tỉnh Cao Bằng là gần 1,6 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ cho những đối tượng thuộc hộ cận nghèo là 82 triệu đồng; cho đối tượng có mức sống trung bình là hơn 1,510 tỷ đồng.

Được biết, mức hỗ trợ đối với 2 nhóm đối tượng có mức sống trung bình và cận nghèo lần lượt bằng 30% và 50% của mức đóng phí mua thẻ.

Bộ Tài chính cũng cho biết, riêng đối với kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi, sẽ được Bộ Tài chính tổng hợp chung cho các địa phương./.

Uyên Linh