AOSEF là một tổ chức phi lợi nhuận, gồm 18 thành viên là các Sở GDCK trong khu vực Tây Thái Bình Dương và khu vực Châu Á. Mục đích hoạt động của AOSEF là giúp việc trao đổi thông tin giữa các thành viên được thuận lợi, xúc tiến sự hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát triển thị trường chứng khoán trong khu vực.

Tại Hội thảo chuyên đề AOSEF năm nay, các chuyên gia quốc tế thuộc các Sở AOSEF đã trình bày về phương pháp khớp lệnh của từng Sở; Các biện pháp ngăn chặn và giảm thiểu lệnh nhập sai và chế độ hủy giao dịch; Phát triển hệ thống giao dịch và kỳ vọng của các thành viên thị trường về cách thức giao dịch tốt nhất.

Thông qua việc tổ chức Hội thảo lần này, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh và các Sở GDCK thành viên AOSEF có cơ hội chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong công tác điều hành thị trường, nhất là những vấn đề phát sinh và khắc phục lỗi của các hệ thống giao dịch.

Tiếp theo sự kiện trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở GDCK thế giới WFE vào tháng 10 vừa qua, việc Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức cuộc họp Ủy ban công tác AOSEF kỳ này đã góp phần khẳng định vị thế và vai trò của Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh ngày càng lớn mạnh trên thị trường chứng khoán khu vực và thế giới./.

N.A