Ngày 4/8, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), cùng Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng kết 5 năm dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (USAID LinkSME) do USAID tài trợ.

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh khối tư nhân
Ảnh: USAID

Từ năm 2018, dự án USAID LinkSME đã triển khai thành công các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm hỗ trợ Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan đối tác tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Một ví dụ nổi bật là dự án hỗ trợ trên 70 nghiên cứu khuyến nghị và tài liệu hướng dẫn nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Qua đó góp phần cắt giảm, đơn giản hóa 2.352 quy định kinh doanh tại 191 văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2021 đến nay. Những kết quả này đã giúp tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp kết nối và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi số và tiếp cận tài chính.

Đánh giá kết quả dự án, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp chia sẻ, thời gian qua, thông qua dự án LinkSME, USAID đã hỗ trợ Chính phủ nhiều hoạt động nghiên cứu, rà soát và đưa ra nhiều khuyến nghị để thúc đẩy cải cách quy định kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Về nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu một cách bền vững, dự án đã đánh giá năng lực sơ bộ, sàng lọc 180 doanh nghiệp, đánh giá năng lực toàn diện 11 doanh nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu cho 41 doanh nghiệp để kết nối kinh doanh.

Trong tổng số 318 đơn đặt hàng với doanh nghiệp đầu chuỗi được kết nối, đã có 280 đơn hàng đã được giao và thanh toán thành công với tổng giá trị lên tới hơn 200 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp để các tổ chức này có thể hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp thành viên kết nối với chuỗi cung ứng.

“USAID là một đối tác kiên định của Việt Nam trong nỗ lực giải quyết những thách thức quan trọng về điều hành kinh tế, năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân và mức độ sẵn sàng của lực lượng lao động trước yêu cầu của nền kinh tế số. Những kết quả đạt được thông qua dự án USAID LinkSME là nền tảng giúp các doanh nhiệp nhỏ và vừa và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp của Việt Nam nâng cao năng lực, thúc đẩy giao thương, tăng cường kết nối và gặt hái những thành công mới trong tương lai” - Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs cho biết.