ong thep

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm ống đồng của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong năm 2020 là 202,2 triệu USD. Ảnh: TL

Bộ Công thương vừa thông tin, DOC đã kết luận rằng ống đồng nhập khẩu từ Việt Nam bán phá giá tại Hoa Kỳ với biên độ 8,35%, thấp hơn đáng kể so với biên độ bán phá giá do ngành sản xuất trong nước của Hoa Kỳ cáo buộc (là 110%).

Theo số liệu của Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm ống đồng của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong năm 2019 và 2020 lần lượt là 146,3 triệu USD và 202,2 triệu USD, tương ứng 20,2 nghìn tấn và 29,1 nghìn tấn.

Trên cơ sở kết luận điều tra, DOC đã thông báo tới Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) về kết luận này. Theo kế hoạch, ngày 2/8/2021, ITC sẽ ban hành kết luận cuối cùng về thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa hàng hóa bán phá giá và thiệt hại. Trong trường hợp xác định có thiệt hại nêu trên, lệnh áp thuế chống bán phá giá dự kiến sẽ được ban hành vào ngày 9/8/2021./.

Tố Uyên