Ban Tổ chức chương trình này cho biets, trong 3 năm, Hòa Phát là một trong ít doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đa ngành có mức tăng trưởng cao và ổn định. Trong đó, các ngành hàng như thép xây dựng, ống thép, nội thất của Hòa Phát luôn trong nhóm dẫn đầu thị trường.

Xét về các chỉ số ROE, ROC, Hòa Phát vẫn có tỷ lệ cao so với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp khác. Cụ thể, giai đoạn 2010 – 2012, ROE của Tập đoàn khoảng từ 12 – 20%, trong khi mức trung bình các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp khác thường là dưới 10%.

Chương trình khảo sát 50 DN hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam được thực hiện lần đầu năm 2012. Đây là kết quả đánh giá của Hội đồng tư vấn bao gồm những chuyên gia phân tích tài chính đến từ Công ty chứng khoán Thiên Việt, Công ty Mckensey & Company Việt Nam và Công ty Quản lý Quỹ VIG./.

Lan Hương