Hoàn thiện đồng bộ hệ thống cao tốc, đảm bảo an toàn khai thác
Tập trung thi công Quốc lộ 45 - Nghi Sơn để thông xe chính tuyến, đưa vào khai thác dịp 2/9/2023. Ảnh QUỲNH NGỌC

Hoàn thiện 4 dự án cao tốc đã đưa vào khai thác

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), 2 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Phan Thiết - Dầu Giây và Mai Sơn - quốc lộ 45 (QL45) đã đưa vào khai thác ngày 29/4/2023, tiếp đó, ngày 19/5/2023, 2 dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Nha Trang Cam Lâm cũng tiếp tục đưa vào khai thác. Việc đưa vào khai thác 4 tuyến cao tốc này góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu 3.000 km vào năm 2025 cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có đường cao tốc đi qua.

Để việc khai thác các tuyến cao tốc trên được đồng bộ, an toàn, Bộ GTVT đã yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Thăng Long và các nhà thầu tập trung thi công đảm bảo hoàn thành đoạn 9,7km còn lại thuộc chính tuyến dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 (từ nút giao Đông Xuân đến cuối tuyến); hoàn thành các hạng mục còn lại (đường gom, đường ngang...) trước ngày 31/8/2023.

Đối với dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây cũng phải hoàn thiện các hạng mục trên trước 31/8; đối với các hạng mục bổ sung (đường gom, hệ thống thoát nước...) theo kiến nghị của địa phương, khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương để sớm bàn giao mặt bằng, thi công hoàn thành trước 31/12/2023.

Hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm trước ngày 30/9; khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác quản lý vận hành công trình để dự án khai thác bảo đảm an toàn giao thông, chống ô nhiễm môi trường.

Sớm hoàn thành cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An

Ngoài việc tập trung chỉ đạo hoàn thiện 4 tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác, Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) 2 và Ban QLDA 6 chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công, xem xét, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ đối với những phạm vi thuộc đường găng dự án; yêu cầu các nhà thầu bổ sung thiết bị, dây chuyền thi công và tổ chức thi công 3 ca liên tục để đưa 2 dự án thành phần QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu qua Thanh Hóa và Nghệ An thông xe chính tuyến, đưa vào khai thác dịp 2/9/2023.

Riêng với dự án QL45 - Nghi Sơn, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư thực hiện kiểm soát tiến độ hàng ngày, có các giải pháp xử lý kịp thời trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng tiến độ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác nội nghiệp, trong đó lưu ý các công tác: Phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, bổ sung phụ lục hợp đồng...

Chủ đầu tư phải kịp thời giải ngân các khối lượng đã hoàn thành cho nhà thầu, tạo điều kiện tối đa cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; chủ trì làm việc và đề nghị các nhà thầu trong cùng liên danh nhà thầu, trong cùng dự án phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, đề ra các giải pháp hữu hiệu để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Cùng với đó, chủ đầu tư cần chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thực hiện nghiêm công tác quan trắc các đoạn nền đường, xử lý nền đất yếu sau khi dỡ tải tuân thủ đúng quy định. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công các lớp bê tông nhựa mặt đường tại tất cả các công đoạn thi công; kiểm soát chặt chẽ độ chặt, kích thước hình học của các lớp kết cấu áo đường và độ bằng phẳng của mặt đường (đặc biệt là độ bằng phẳng của lớp bê tông nhựa trên mặt cầu).

Ban QLDA2 tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình; tổ chức thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông, lập và trình duyệt phương án tổ chức giao thông khi đưa công trình vào khai thác theo quy định. Ban QLDA2 với vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư, khẩn trương chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan tập hợp đầy đủ hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định, tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình và báo cáo Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào khai thác theo quy định.

Đối với dự án cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca liên tục để kịp đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 31/12, kiên quyết không được chậm tiến độ. Cần quyết liệt xử lý các nhà thầu chậm trễ, xem xét cắt giảm khối lượng thi công ở các dự án khác để tập trung nguồn lực cho dự án.

Đối với dự án thành phần cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có kế hoạch hoàn thành năm 2024, nhà đầu tư chỉ đạo các nhà thầu bổ sung đầy đủ mũi thi công, có kế hoạch bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là tiến độ xử lý đất yếu phải hoàn thành trước mùa mưa lũ; khẩn trương thi công cầu Hưng Đức, hầm Thần Vũ, cầu Xuân Dương…

Với dự án thành phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có kế hoạch hoàn thành năm 2024, nhà đầu tư chỉ đạo các nhà thầu bổ sung thiết bị và nhân lực, nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công, có giải pháp bổ sung, thay thế nhà thầu, điều chuyển khối lượng đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu./