DN

Có 4.587 DN quay trở lại hoạt động. Ảnh: Minh họa

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 1/2018, cả nước có 10.839 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 98,3 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% về số DN và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 9,7%.

Nếu tính cả 218,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong tháng 1 là 316,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 4.587 DN quay trở lại hoạt động, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong tháng 1 năm nay lên hơn 15,4 nghìn DN. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong tháng là 85,3 nghìn người, bằng 82% cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong tháng 1 năm nay có 3,8 nghìn DN thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước; 1,4 nghìn DN xây dựng tăng 21,1%; 1,3 nghìn DN công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,2%; 799 DN khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác...

Số DN thành lập mới trong tháng 1 năm nay tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ có 4,6 nghìn DN, tăng 18%; Đồng bằng sông Hồng 3,1 nghìn DN, tăng 18,7%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 1,5 nghìn DN, tăng 30,6%...

Khánh Linh