Hải quan

Cán bộ hải quan giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu cho DN. Ảnh: Ngọc Ánh

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến tháng 6/2021, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử với tất cả 9 nước trong khối ASEAN (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines) thông qua ASW.

Cụ thể, từ 1/1 đến 15/6/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 107.152 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 622.987 C/O.

Lũy kế đến ngày 15/6/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 366.458 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 939.460 C/O.

Để nâng cao hiệu quả ASW, Tổng cục Hải quan cho biết, Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật. Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này dự kiến sẽ được kết nối trao đổi trong năm 2021./.

Ngọc Linh