người có công với cách mạng

Sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng tại Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TL

Được biết, việc duyệt chi số tiền này của Bộ Tài chính dựa trên cơ sở số liệu mà mỗi địa phương báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2012.

Theo đó, tổng số hộ được nhận hỗ trợ tại 9 tỉnh là hơn 10.440 hộ, trong đó hơn 7.300 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở, hơn 3.100 hộ được cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình, Sơn La và Nam Định nhận được số tiền là 53 tỷ đồng, 43 tỷ đồng và 24,86 tỷ đồng;

Tiếp theo là các tỉnh Yên Bái, Hải Phòng và Hà Nội nhận được số tiền là 15,1 tỷ đồng, 13,8 tỷ đồng và 7,5 tỷ đồng;

Các tỉnh Tuyên Quang, Bình Dương và Hòa Bình nhận được số tiền là 5,4 tỷ đồng, 2,9 tỷ đồng và 2,1 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, số tiền mà các địa phương nhận được lần này chỉ bằng 50% phần kinh phí hỗ trợ từ NSTƯ cho địa phương./.

Uyên Linh