Hơn 235,76 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam