bảo đảm

Nạo vét duy tu luồng hàng hải giúp tàu ra, vào thuận lợi. Ảnh: MB

Theo Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc Đồng Trung Kiên, năm 2020, đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cũng như sự biến đổi khí hậu, thiên tai đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Tuy nhiên, tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện của các ngành, các cấp, các cơ quan hữu quan từ trung ương tới địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam.

Chính vì vậy, năm 2020, tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập và luồng hàng hải công cộng, với giá trị thực hiện đạt 422,05 tỷ đồng triệu đồng, đạt 89,9 % kế hoạch giao và bằng 100,2 % so với năm 2019.

Đối với công tác khảo sát thông báo hàng hải, trong năm 2020, tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch khảo sát công bố thông báo hàng hải đối với 20 tuyến luồng hàng hải công cộng, 3 tuyến luồng ra đảo xa bờ và 5 vùng đón trả hoa tiêu đảm bảo chất lượng, tiến độ, cung cấp kịp thời những thông tin chính xác, tin cậy cho người đi biển.

Đối với công tác hoa tiêu hàng hải, năm 2020, các công ty hoa tiêu hàng hải trực thuộc tổng công ty đã dẫn 42.017 lượt, bằng 104,3% so với năm 2019 và bằng 105% kế hoạch giao. Doanh thu năm 2020 đạt 471,8 tỷ đồng đồng, bằng 106,8% kế hoạch giao và bằng 107,9% so với năm 2019.

Đối với công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải, năm 2020, tổng công ty đã thi công hoàn thành 5 công trình; triển khai thi công 3 công trình, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2021; thực hiện chuẩn bị đầu tư 4 công trình trong năm 2020, thi công nạo vét năm 2021. Giá trị thực hiện công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải năm 2020 là 156,1 tỷ đồng./.

Trí Dũng