doanh nghiep

Ảnh: Minh họa

Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2014, cả nước có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 432,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% về số doanh nghiệp và tăng 8,4% về số vốn đăng ký so với năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2013.

Như vậy, mặc dù vẫn chưa thực sự thoát khỏi bối cảnh khó khăn nhưng xét trên khía cạnh quy mô vốn, doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2014 đã tăng hơn so với năm 2013.

Trong 12 tháng, cả nước có 15.419 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2014 là 1027,9 nghìn tỷ đồng, bao gồm 595,7 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 432,2 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp thay đổi tăng vốn.

Tuy nhiên, số liệu tổng hợp của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, đà phá sản của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng. Năm nay, cả nước có 67.823 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Trong đó có 9.501 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể, giảm 3,2% so với năm trước, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng. 58.322 doanh nghiệp khó khăn phải ngừng hoạt động, tăng 14,5% so với năm trước.

Theo ông Phạm Đình Thúy - Vụ trưởng Vụ thống kê Công nghiệp (Tổng cục Thống kê), nguyên nhân các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị phá sản là bởi, một mặt các doanh nghiệp này có trình độ quản lý thấp, kém về nguồn nhân lực, về ứng dụng khoa học kỹ thuật, nên có hiệu quả hoạt động thấp, khó cạnh tranh. Mặt khác, các doanh nghiệp nhỏ và vừa về quy mô nên khi có cơ hội các chủ doanh nghiệp đóng cửa để chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác dễ dàng.

Đánh giá về “làn sóng” phá sản doanh nghiệp trong năm 2014, ông Nguyễn Bích Lâm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong năm qua là không đáng lo ngại.

Lý giải cho nhận định này, ông Lâm đã đưa ra các dẫn chứng trên thế giới để so sánh. Số liệu thống kê của Ủy ban Châu Âu thì tốc độ gia tăng doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp giải thể là tương đương; tỷ lệ doanh nghiệp tồn tại sau 5 năm là 46%.

Còn tại Anh năm 2012 tỷ lệ doanh nghiệp tồn tại sau 3 năm hoạt động là 70%; tại Mỹ tỷ lệ tồn tại sau 5 năm hoạt động là 50%.

“Trong khi đó ở nước ta có khoảng 500 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trong tổng số 830 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký thành lập thì tỷ lệ tồn tại là trên 60%, đây là việc bình thường”, ông Lâm khẳng định

Trung Ninh