môi giới bảo hiểm

Ảnh minh họa

Hiện nhiều giải pháp ngắn hạn và dài hạn đang được cơ quan quản lý về bảo hiểm đưa ra nhằm tạo điều kiện để các DN MGBH phát triển bền vững hơn.

Doanh nghiệp ngoại chiếm lĩnh thị trường

Theo cơ quan quản lý về bảo hiểm, trong giai đoạn từ 2011-2014, tổng phí bảo hiểm được thu xếp qua kênh MGBH (bao gồm cả MGBH gốc và môi giới tái bảo hiểm) là 21.165 tỷ đồng; phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới tăng trưởng bình quân cả giai đoạn là 28,8%. Trong đó, riêng năm 2014, phí bảo hiểm thu xếp qua kênh MGBH là 6.477 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm 2013.

Tuy nhiên, 91,8 % thị phần phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới trong giai đoạn 2011-2014 nằm trong tay 5 DN nước ngoài gồm (Aon, Gras Savoye, Jardine Lloyd Thompson, Marsh và Toyota Tsusho), trong đó Gras Marsh chiếm thị phần 42,8%, Aon chiếm thị phần 28,8%, Savoye là 14%...; 5 DN trong nước còn lại gồm Công ty Cimeico, Công ty Việt Quốc, Công ty Á Đông, Công ty Nam Á, Công ty Thái Bình Dương, Công ty Sao Việt, chỉ chiếm 8,2% thị phần.

Riêng năm 2014, thị phần phí thu xếp của khối DN MGBH đầu tư nước ngoài là 92,6%, DN MGBH trong nước chiếm thị phần 7,4%.

Trong giai đoạn 2011-2014, các DN MGBH đã thu xếp bảo hiểm cho gần 35.000 lượt khách hàng tham gia bảo hiểm, trong đó khách hàng tổ chức chiếm khoảng 91% số lượng khách hàng và 99% phí thu xếp, khách hàng cá nhân chỉ chiếm khoảng 9% số lượng khách hàng và 1% phí thu xếp.

Với kết quả thu xếp bảo hiểm đạt 21.596 tỷ đồng trong giai đoạn 2011-2014, DN MGBH đã góp phần vào sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm và của nền kinh tế. Đặc biệt, thông qua hoạt động môi giới bảo hiểm, các DN MGBH đã giúp các DN bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các thành phần kinh tế, góp phần tăng GDP. Với hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, các DN MGBH cũng đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn 2011-2014 các DN MGBH đã đóng góp cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động MGBH

Trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, hiện tại chỉ có 11 DN MGBH đang hoạt động (tổng số 12 DN MGBH được cấp phép thành lập và hoạt động, nhưng có 1 DN đã giải thể) trên tổng số 46 DN bảo hiểm, nếu so với một số nước trong khu vực (chẳng hạn như Thái Lan có 81 DN MGBH/91 DN bảo hiểm) thì số DN MGBH hiện nay trên thị trường Việt Nam còn khá khiêm tốn.

Bên cạnh đó, phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng phí bảo hiểm toàn thị trường. Ví dụ, trong lĩnh vực phi nhân thọ, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới mới chỉ chiếm khoảng 12% doanh thu phí bảo hiểm gốc của lĩnh vực phi nhân thọ, trong khi ở một số nước Thái Lan là khoảng 30%, Mỹ tới 85%.

Đặc biệt, hoạt động MGBH mới chỉ tập trung tại các địa bàn thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh; một số DN MGBH trong nước năng lực quản trị DN, tính chuyên nghiệp chưa cao, hầu hết thị phần môi giới đều trong tay DN đầu tư nước ngoài.

Thời gian tới để thị trường MGBH phát triển mạnh mẽ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, sẽ sớm hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về hoạt động MGBH theo hướng minh bạch, bình đẳng và đồng bộ, tạo thuận lợi cho sự phát triển của DN MGBH, đặc biệt là DN trong nước; từng bước tuân thủ các chuẩn mực quản lý, giám sát bảo hiểm do Hiệp hội quốc tế của các cơ quan quản lý bảo hiểm ban hành.

Về dài hạn, Cục sẽ xem xét, nghiên cứu cho phép DN MGBH thực hiện một số nội dung tương đồng với nội dung hoạt động MGBH theo thông lệ quốc tế, như: tư vấn bảo hiểm, tư vấn đánh giá rủi ro, làm dịch vụ thiết kế sản phẩm, giải quyết bồi thường cho DN bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân...

Bên cạnh đó, sẽ kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN MGBH. Hỗ trợ các DN MGBH thành lập Hiệp hội MGBH Việt Nam nhằm giúp các DN xây dựng quy tắc ứng xử, nâng cao năng lực chuẩn mực về chuyên môn và hoạt động, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng MGBH. Đồng thời giúp cho MGBH quảng bá được vai trò, hình ảnh của MGBH trên thị trường, qua đó số lượng tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm để quản lý và hạn chế rủi ro sẽ ngày một tăng.

Về phía các DN MGBH cần chú trọng xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động MGBH; tăng cường công tác quản trị DN, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động MGBH. Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy trình quản lý nội bộ theo quy định, đảm bảo quy trình hoạt động môi giới bảo hiểm chặt chẽ, minh bạch.../.

11 DN MGBH đang hoạt động trên thị trường gồm: Công ty môi giới Bảo hiểm Aon Việt Nam, Công ty môi giới Bảo hiểm Marsh Việt Nam, Công ty Jardine Lloyd Thompson, Công ty Gras Savoye, Công ty Toyota Tsusho, Công ty Cimeico, Công ty Việt Quốc, Công ty Á Đông, Công ty Nam Á, Công ty Thái Bình Dương, Công ty Sao Việt.

Hồng Chi