Gần đây xuất hiện thông tin lan truyền liên quan đến biến động nhân sự lãnh đạo HOSE, HOSE khẳng định thông tin trên là chưa chính xác.

HOSE khẳng định tin đồn về biến động nhân sự lãnh đạo của sở là chưa chính xác
Hệ thống công nghệ thông tin KRX vẫn đang thực hiện kiểm thử theo kế hoạch.

Hiện HOSE, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cùng các thành viên thị trường đang thực hiện kiểm thử vận hành hệ thống công nghệ thông tin tích hợp (hệ thống KRX) theo kế hoạch.

HOSE khuyến nghị nhà đầu tư cẩn trọng chọn lọc và tìm hiểu kỹ các thông tin trên cổng thông tin chính thức của sở này tại www.hsx.vn./.