Hỏi: Công ty có đăng ký mã số thuế nhà thầu để chạy chương trình quảng cáo trên nền tảng Facebook và Google, hàng tháng công ty có kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khi chạy chương trình này. Từ ngày 1/6/2022 đối với nền tảng Facebook và ngày 1/11/2022 đối với nền tảng Google có xuất hóa đơn điện tử cho công ty chúng tôi thu thêm 5% tiền thuế GTGT nhà thầu trên hóa đơn trên hóa đơn mà Facebook và Google xuất cho công ty chúng tôi chỉ thể hiện thu 5% thuế GTGT vậy công ty có cần phải lập tờ khai thuế nhà thầu nộp thêm 5% thuế TNDN hay không?

Trả lời: Tại Điều 81 Thông tư số 80/2021/TT-BCT quy định về trách nhiệm các tổ chức, cá nhân Việt Nam trong trường hợp mua hàng hóa dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của NCCNN mà NCCNN không thực hiện đăng ký khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam thì phải có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thay cho NCCNN số thuế phải nộp theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BCT.

Tại Điều 80 Thông tư số 80/2021/TT-BTC có quy định Tổng cục Thuế có trách nhiệm cập nhập danh sách NCCNN trực tiếp hoặc ủy quyền đăng ký kê khai thuế trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Tổng cục Thuế.

Từ tháng 3/2022, Tổng cục Thuế đã khai trương Cổng TTĐT dành cho NCCNN. Hiện nay, danh sách NCCNN đã đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế được công khai trên Cổng TTĐT dành cho NCCNN, trong đó có Meta và Google đã thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế trực tiếp trên cổng.

Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty đã sử dụng dịch vụ quảng cáo của Facebook và Google và đã được 2 đơn vị xuất hóa đơn thì không phải thực hiện kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu cho 2 đơn vị này.