cach ly

Bố trí nơi lưu trú tập trung cho một số lao động do thực hiện giãn cách tại TP. Hồ Chí Minh của Công ty First Solar Vietnam. Ảnh: Hoàng Giang

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa ký Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động (NLĐ) và sự phát triển của doanh nghiệp (DN).

Chỉ được sản xuất khi doanh nghiệp và người lao động thực sự an toàn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ở những nơi an toàn, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất trên diện rộng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VCCI thống nhất hướng dẫn, khuyến nghị các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo các điều kiện an toàn.

Cụ thể, yêu cầu các DN được bố trí phương án vừa cách ly, vừa sản xuất tại DN trong thời điểm nâng cao việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Khi tình hình dịch được kiểm soát và ổn định thì không thực hiện phương án này. Việc bố trí làm việc, nơi ở tập trung tại DN phải đáp ứng được các yêu cầu phòng, chống dịch, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Nguyên tắc chung khi thực hiện vừa cách ly vừa sản xuất kinh doanh là: chỉ được tổ chức sản xuất, kinh doanh khi doanh nghiệp và NLĐ thực sự an toàn; Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; kịp thời, công khai thông tin; tăng cường các khuyến cáo, cảnh báo; người sử dụng lao động và NLĐ (hoặc tổ chức công đoàn) bàn bạc, thống nhất phương án phù hợp với tình hình DN và yêu cầu của chính quyền địa phương (trừ trường hợp cấp thiết); đề cao tính tự giác, ý thức chấp hành của người sử dụng lao động và NLĐ;

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, các bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương; căn cứ quy định của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn này, đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai trên địa bàn.

Điều kiện với doanh nghiệp và người lao động

Điều kiện an toàn để sản xuất, kinh doanh đối với DN được hướng dẫn cụ thể như sau:

DN có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở mức nguy cơ thấp trở xuống (<30%) theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. DN đã thực hiện ký bản cam kết đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và có kế hoạch phòng, chống Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19.

Không sử dụng NLĐ đang thuộc diện cách ly y tế. Tại khu vực thực hiện giãn cách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi có nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc, nếu bố trí NLĐ đi làm, phải bố trí khu vực lưu trú tập trung và bố trí khu vực làm việc riêng biệt với nhóm lao động hiện có trong DN.

DN phải đảo đảm phương án vận chuyển NLĐ từ nơi ở tập trung đến nơi làm việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 5/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và đảm bảo rút ngắn tối đa quãng đường, tối thiểu cung đường vận chuyển NLĐ với phương châm 1 cung đường vận chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc. NLĐ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Sars-CoV-2 trước khi được đưa đến nơi ở tập trung và không đi khỏi nơi ở tập trung và nơi làm việc trong quá trình DN hoạt động.

Về điều kiện đối với NLĐ, thực hiện theo hướng dẫn: Địa phương đang thực hiện giãn cách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, khi có nguy cơ lây nhiễm tại nơi ở và nơi làm việc, NLĐ được phép đi làm khi có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Sars-CoV-2 (Test nhanh/RT-PCR) phù hợp với yêu cầu của chính quyền địa phương.

Địa phương đang thực hiện giãn cách mà cần phải bố trí NLĐ lưu trú tập trung tại DN để phòng dịch, hoặc nơi lưu trú tập trung do DN tổ chức thì NLĐ phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi vào nơi lưu trú tập trung. Trong thời gian ở khu lưu trú tập trung của DN, theo yêu cầu của chính quyền địa phương, NLĐ có thể phải tiếp tục được xét nghiệm.

Cũng theo hướng dẫn việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh, DN thực hiện 3 tại chỗ (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ) theo phương án giãn cách, chia ca kíp đảm bảo an toàn; đảm bảo điều kiện về nơi lưu trú tập trung của NLĐ (nếu thực hiện việc lưu trú tập trung); đảm bảo chất lượng bữa ăn, sức khỏe NLĐ.

Các DN được yêu cầu nhanh chóng thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương, lao động ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động và các chính sách khác theo Nghị quyết số 68/NQ- CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, các chính sách của địa phương quy định và các quy định pháp luật hiện hành; chăm lo đảm bảo trước hết, trên hết quyền lợi và an toàn cho NLĐ.

Bên cạnh đó, các địa phương, DN chủ động tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch, các chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương cho NLĐ, không để tình trạng hoảng loạn, mất trật tự, an toàn, không để đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng gây bất ổn trong DN.

Đồng thời, DN phối hợp với các cơ sở y tế đủ năng lực để chuẩn bị sẵn sàng số lượng xét nghiệm nhanh dự phòng đảm bảo đủ xét nghiệm 2 lần cho toàn bộ số lượng NLĐ có mặt tại DN; lập danh sách thông tin NLĐ theo mẫu và cập nhật định kỳ 3 ngày/lần, cập nhật kết quả xét nghiệm trước 15 giờ hàng ngày (nếu có) và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Mai Lâm