trai phieu chinh phu

Ảnh minh họa

HNX cho biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ) và 5 năm (2.000 tỷ).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.970 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,70-5,70%/năm. Kết quả, huy động được 1.070 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,20%/năm, cao hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 04/12/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.035 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,75-6,80%/năm. Kết quả, huy động được 1.115 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,05%/năm, cao hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 04/12/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 195.038,4725 tỷ đồng TPCP./.

M.A