Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu của Kho bạc Nhà nước có tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm có 21 thành viên tham gia dự thầu, với khối lượng dự thầu hợp lệ đạt hơn 4.513 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,37-7,20%/năm. Kết quả, Kho bạc Nhà nước huy động thành công gần 1.983,4 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu đạt 6,40%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/7/2015).

Riêng, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm không có khối lượng trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 90.052,17 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua đấu thầu tại HNX./.

D.T