Theo số liệu của Sở GDCK Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (1.000 tỷ đồng), 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (2.000 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.280 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,6-6,0%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,65%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/6/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.800 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,09-6,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.950 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,13%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/6/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.120 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,12-8,30%/năm. Kết quả, huy động được 1.950 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,18%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/6/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 110.534,4725 tỷ đồng trái phiếu chính phủ./.

D.T