Theo đó, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Tham dự đấu thầu có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.320 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,7% -11%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 8,7%/năm. Lãnh đạo HNX và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc UBND. TP Hà Nội tại phiên đấu thấu. Ảnh: HNX Lãi suất trúng thầu trong đợt phát hành đầu tiên của Trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015 được đánh giá là hợp lý và sát với diễn biến thị trường tại thời điểm hiện tại, đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư đồng thời đảm bảo được chi phí huy động vốn hiệu quả cho ngân sách Thành phố. Kết quả đấu thầu trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015 đợt 1 cho thấy bên cạnh việc tham gia mua trái phiếu để đầu tư, các thành viên thị trường còn mong muốn đóng góp vào công cuộc chung thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội cũng như sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, việc phát hành thành công trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015 của UBND TP. Hà Nội có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố. Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được nộp vào ngân sách Thành phố và chi cho 8 chương trình, dự án trọng điểm đã được HĐND Thành phố thông qua. Cụ thể, 8 dự án trọng điểm bao gồm: 5 công trình giao thông hạ tầng khung, 2 công trình bệnh viện khu vực ngoại thành và 1 dự án lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.