Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu này có tổng khối lượng gọi thầu 2.500 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.500 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.457 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,40-8,00%/năm. Kết quả, huy động được 1.207 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,60%/năm, cao hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/5/2015).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, nhưng không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 66.672,91 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX./.

D.T