Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 3 loại kỳ hạn 2 năm (300 tỷ đồng), 3 năm (400 tỷ đồng) và 5 năm (300 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 790 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,18-8,4%/năm. Kết quả, huy động được 250 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,19%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/12/2013).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã huy động được 7.380 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu từ đầu năm 2013 đến nay./.

D.T