Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu của Ngân hàng Chính sách Xã hội có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 2 loại kỳ hạn: 3 năm (500 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.200 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,9-7,5%/năm. Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,98%/năm, thấp hơn 0,32%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/3/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.100 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,80-8,53%/năm. Kết quả, huy động được 450 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,8%/năm, thấp hơn 1,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/2/2014).

Kể từ đầu năm 2014, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 2.901,83 tỷ đồng./.

D.T