Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, nhờ bám sát diễn biến thị trường, tổ chức triển khai công tác huy động vốn theo kế hoạch Bộ Tài chính giao, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) phát hành đến hết ngày 31/8/2023 là 230.511 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng).

Lãi suất phát hành TPCP bình quân là 3,44%/năm; kỳ hạn phát hành TPCP bình quân là 12,44 năm và thời gian đáo hạn bình quân của danh mục TPCP là 9,19 năm.

Huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ đã đạt 57,6% kế hoạch
Huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ đạt 57,6% kế hoạch. Ảnh minh họa.

Cũng theo KBNN, bên cạnh việc huy động vốn, từ đầu năm đến nay, KBNN đã điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và của các đơn vị giao dịch với KBNN bằng cả nội tệ, ngoại tệ. Đồng thời, KBNN triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành đã được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt (gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại; mua lại có kỳ hạn TPCP; tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước cho NSNN theo quy định); quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ; tiếp tục mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại; trình lãnh đạo KBNN về đề xuất mở tài khoản thanh toán ngoại tệ tại Vietinbank.

Nhờ bám sát diễn biến thị trường, tổ chức triển khai công tác huy động vốn theo kế hoạch Bộ Tài chính giao, tổng khối lượng TPCP phát hành đến hết ngày 31/8/2023 là 230.511 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, trong tháng 8 vừa qua, KBNN tiếp tục triển khai các giải pháp huy động vốn TPCP theo nội dung đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 110/BC-BTC ngày 10/7/2023) và theo phê duyệt của lãnh đạo Bộ Tài chính. Đồng thời, KBNN đã phối hợp với Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng (thuộc Bộ Tài chính) đánh giá tình hình thu, chi ngân sách trung ương, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tồn quỹ ngân sách trung ương, tồn ngân quỹ nhà nước để chủ động xây dựng kế hoạch điều chỉnh kế hoạch phát hành TPCP 4 tháng cuối năm 2023.

KBNN cho biết, trong những tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với KBNN (nội tệ, ngoại tệ); quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ; tiếp tục triển khai việc mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại theo quy định…

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục bám sát tình hình của thị trường, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước để tổ chức huy động vốn TPCP với khối lượng phù hợp đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi trả nợ gốc của ngân sách trung ương và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.