Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (bìa phải) và ông Sanjay Kalra tại buổi tiếp Ảnh: Đức Minh

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chào mừng ông Sanjay Kalra đã đến thăm Bộ Tài chính Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn IMF tại Hà Nội, trong những năm qua, đã rất tích cực tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế Việt Nam, thông qua các chương trình vay vốn và hỗ trợ kỹ thuật; cải cách chính sách, thể chế, tăng cường tiếp cận của Việt Nam với các nguồn tri thức phong phú của thế giới.

Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của IMF trong hoạt động kiểm điểm thường kỳ về tình hình kinh tế vĩ mô và cải cách của Việt Nam, đặc biệt là trong các đánh giá về chính sách tài khóa và ổn định hệ thống tài chính.

Bộ trưởng vui mừng với việc IMF đã và đang phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) và Bộ Tài chính tổ chức thành công và hiệu quả các hội thảo chuyên đề, khóa đào tạo về quản lý nợ và mong muốn IMF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà quỹ này có chuyên môn và kinh nghiệm, như: thuế, hải quan, quản lý ngân sách, quản lý nợ…

Riêng về báo cáo Điều khoản 4 của Phái đoàn tư vấn IMF liên quan đến việc đánh giá và khuyến nghị chính sách về kinh tế Việt Nam, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị IMF rà soát căn cứ, tính tin cậy của các số liệu sử dụng, để đảm bảo tính chính xác và nêu rõ nguồn cung cấp số liệu.

Ông Sanjay Kalra chúc mừng Bộ trưởng trên cương vị mới, đồng thời cám ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn.

"IMF sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cho Việt Nam trên nhiều lĩnh vực hơn: cả về tư vấn chính sách, đào tạo nhân lực và nguồn lực tài chính. Đặc biệt, IMF sẽ có những tư vấn kịp thời về chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ trong quá trình điều hành, ổn định nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam"- ông Sanjay Kalra khẳng định.

Đức Minh