5 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam
5 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam
5 loại vaccine COVID-19 được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam

TTXVN