6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 8,71 tỷ USD

TTXVN