9 tháng năm 2021, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng 32,4%
9 tháng năm 2021, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng 32,4%

TTXVN