Cách thức Hà Nội cấp phép cho ‘shipper’ giao hàng, vận tải luồng xanh
Cách thức Hà Nội cấp phép cho ‘shipper’ giao hàng, vận tải luồng xanh

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đến thời điểm này, Sở đã tiếp nhận hơn 13.343 trường hợp đăng ký cấp mã xác nhận xe môtô và xe hai bánh phục vụ giao nhận hàng hóa (shipper)./.

Vietnamplus.vn