Chi tiết quy trình tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Nano Covax
Chi tiết quy trình tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Nano Covax

Trong đợt đầu của giai đoạn thử nghiệm vaccine Nano Covax, 1.000 tình nguyện viên được tiêm theo tỷ lệ 6:1, tức là 6 người tiêm vaccine, 1 người tiêm giả dược.

Sau khi tiêm thử nghiệm cho 1.000 người đợt đầu tiên của giai đoạn 3, Học viện Quân y sẽ tiếp tục tiêm thử nghiệm cho 12.000 người còn lại theo tỷ lệ 2:1, tức là 2 người tiêm vaccine, 1 người tiêm giả dược.

1.000 tình nguyện viên đầu tiên tham gia tiêm thử nghiệm đợt đầu của giai đoạn 3 được thực hiện tại nhiều trung tâm trong nước./.

Vietnamplus.vn