Chiến lược ‘vùng xanh’ giữa đại dịch COVID-19 trên thế giới
Chiến lược ‘vùng xanh’ giữa đại dịch COVID-19 trên thế giới
Chiến lược ‘vùng xanh’ giữa đại dịch COVID-19 trên thế giới
Chiến lược ‘vùng xanh’ giữa đại dịch COVID-19 trên thế giới

Không ít quốc gia đang tiếp cận chính sách “sống chung với dịch bệnh” theo hướng vừa kiểm soát, tránh lây lan vừa phát triển kinh tế bằng việc áp dụng chiến lược “vùng xanh”./.

TTXVN