Hà Nội cho phép hoạt động một số dịch vụ tại các địa bàn an toàn từ trưa 16/9/2021
Hà Nội cho phép hoạt động một số dịch vụ tại các địa bàn an toàn từ trưa 16/9/2021
Hà Nội cho phép hoạt động một số dịch vụ tại các địa bàn an toàn từ trưa 16/9/2021

TTXVN