Lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học
Lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học
Lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học

Điểm mới đáng chú ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay là học sinh có thêm phương thức đăng ký trực tuyến bên cạnh phương thức đăng ký trên phiếu bằng bản giấy như mọi năm. Tuy nhiên, học sinh chỉ được chọn một trong hai phương thức đăng ký này./.

Hanoimoi.com.vn