Một số thay đổi trong phòng, chống dịch Covid-19
Một số thay đổi trong phòng, chống dịch Covid-19
Một số thay đổi trong phòng, chống dịch Covid-19

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Tình hình dịch tiếp tục gia tăng, kéo dài, diễn biến phức tạp, đặc biệt tại miền Nam, do đó Bộ Y tế đã có những thay đổi quan trọng để nhanh chóng dập dịch./.

Hanoimoi.com.vn