Một số xu hướng thương mại điện tử nổi bật trên thế giới
Một số xu hướng thương mại điện tử nổi bật trên thế giới

TTXVN