Tình hình sản xuất và xuất khẩu vaccine COVID-19 tại EU và một số nước

TTXVN