ứng dụng zoom
ứng dụng zoom
ứng dụng zoom
ứng dụng zoom
ứng dụng zoom

Tuy nhiên, ứng dụng Zoom đang đứng trước thử thách về an toàn dữ liệu và sự cạnh tranh từ các hãng công nghệ lớn./.

Theo Vietnamplus.vn