KBNN Bắc Ninh

KBNN Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan trong công tác thu NS tại địa phương. Ảnh: Đ.V

Phối hợp tốt công tác thu ngân sách

Ông Trần Đăng Thuần cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 5 tháng đầu năm trên địa bàn đạt 6.509 tỷ đồng, đạt gần 61% dự toán năm, tổng thu NSNN trong cân đối đạt 6.441 tỷ đồng. Trong đó, thu NS địa phương đạt 4.368 tỷ đồng; thu NS trung ương đạt 2.141 tỷ đồng.

“Có được kết quả trên, thời gian qua, để tập trung nhanh các khoản thu vào NS, KBNN Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu (thuế, hải quan) ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hiện đại vào công tác thu NS; qua đó đã cung cấp, trao đổi kịp thời thông tin về kết quả thu nộp của các đối tượng, tạo sự công khai minh bạch trong công tác thu nộp, giúp cho cơ quan thu có các giải pháp chỉ đạo điều hành kịp thời”- ông Thuần nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, KBNN Bắc Ninh phối hợp với các ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ trong toàn tỉnh, qua đó giúp cho các đối tượng nộp thuế có những cơ hội lựa chọn địa điểm nộp, phương thức nộp, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí.

Ngoài ra, KBNN Bắc Ninh còn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án thực hiện thu thuế giá trị gia tăng 2% giá trị công trình xây dựng cơ bản hoàn thành khi thanh toán vốn đầu tư qua KBNN; góp phần chống thất thu, bổ sung nguồn thu cho NS hàng chục tỷ đồng. “Đặc biệt, qua phối hợp với KBNN Bắc Ninh, cơ quan thuế nắm được các DN có khối lượng hoàn thành được thanh toán mà còn nợ đọng thuế để làm cơ sở để cơ quan thuế kê khai, đôn đốc thu và chống thất thu…”- ông Thuần chia sẻ.

Thông qua chương trình thanh toán song phương điện tử với Vietinbank Bắc Ninh nơi KBNN Bắc Ninh mở tài khoản giao dịch đã thực hiện việc luân chuyển nhanh chóng các khoản thu, chi NSNN, các khoản thuế và góp phần thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính; hướng dẫn, giải quyêt các thủ tục liên quan về ghi thu, ghi chi trong việc đầu tư các dự án, chi trả nhà thầu bằng đất...

Kiểm soát chi hiệu quả

Ông Thuần cho biết, thời gian qua, KBNN Bắc Ninh thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN tại văn phòng và các KBNN trong tỉnh đảm bảo đúng chế độ quy định, trình tự, thủ tục, thời gian. Không gây phiền hà, ách tắc cho khách hàng đến giao dịch tại hệ thống KBNN Bắc Ninh.

Trong 5 tháng đầu năm, chi ngân sách địa phương đạt 2.879 tỷ đồng. Trong đó, chi thường xuyên đạt trên 2.224 tỷ đồng; chi xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia ước đạt gần 655 tỷ đồng…

KBNN Bắc Ninh kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN như chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi chương trình mục tiêu và các khoản chi khác; kiên quyết từ chối các khoản chi sai chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức góp phần thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị sử dụng NSNN…

“Về công tác quản lý, điều hành ngân quỹ, KBNN Bắc Ninh tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình biến động về tồn ngân quỹ; khả năng thu và nhu cầu chi thực tế; báo cáo kịp thời với Kho bạc Nhà nước về nhu cầu vốn trong thanh toán. Thực hiện đối chiếu điều chuyển vốn trong hệ thống KBNN Bắc Ninh theo đúng tinh thần công văn số 2271/KBNN – THPC ngày 15/8/2012 của KBNN”- ông Thuần nói.

Trong thời gian tới vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn, KBNN Bắc Ninh tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp, trong đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, của Kho bạc Nhà nước; các văn bản điều hành NS của chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả về công tác quản lý thu, chi NSNN; công tác thanh toán song phương tập trung được thực hiện theo đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của các phòng nghiệp vụ, các KBNN trực thuộc; chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tự kiểm tra; tiếp tục làm tốt công tác quản lý NS, quản lý đầu tư công; chấp hành nghiêm túc kỷ luật kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Chú trọng an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước giao cho đơn vị quản lý; làm tốt công tác quản lý điều hòa vốn, đáp ứng nhu cầu vốn thanh toán chi trả tại các đơn vị KBNN trực thuộc… tiếp tục quán triệt đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đỗ Vinh