Chủ động phối hợp với các cơ quan thu trên địa bàn

Năm 2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP Hạ Long đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của KBNN Quảng Ninh và của địa phương trong tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Phối hợp thu với Ngân hàng Công thương Quảng Ninh bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng như: Ngoài hình thức thu NSNN tại quầy giao dịch còn thu qua các kênh giao dịch điện tử Internet, ATM...

Duy trì ủy nhiệm thu với Ngân hàng Công thương Quảng Ninh tại 7 điểm thu cố định và thực hiện ủy quyền thu phạt vi phạm hành chính tại Trung tâm hành chính công TP Hạ Long để tập trung thu NSNN và các khoản thu phạt hành chính bằng biên lai, tổ chức hạch toán, điều tiết kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Thực hiện thanh toán điện tử liên kho bạc, thanh toán song phương điện tử tập trung, tạo thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, vi phạm hành chính tập trung nhanh nguồn thu vào NSNN và các khoản thanh toán thuận tiện, chính xác, nhanh chóng đến cá nhân, đơn vị thụ hưởng .

l
Giao dịch tại KBNN TP Hạ Long. Ảnh: Huy Khánh

Thực hiện báo cáo tình hình thu, chi NSNN kịp thời giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, điều hành ngân sách trên địa bàn. Tổ chức vận hành, khai thác tốt hệ thống TABMIS và các chương trình ứng dụng khác...

Ngoài ra, KBNN thành phố còn uỷ nhiệm thu phạt vi phạm hành chính bằng biên lai thu cho Công an tỉnh, Công an thành phố và Thanh tra Giao thông, Cảng đường thủy nội địa, Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long.

Đảm bảo an toàn tiền và tài sản nhà nước

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, KBNN TP Hạ Long quan tâm chỉ đạo cán bộ công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ trong quản lý tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, công tác thanh toán, chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý.

Kiểm soát chặt chẽ trong quá trình kiểm đếm tiền mặt nhằm ngăn chặn phát hiện tiền giả; thực hiện đúng quy trình về chi tiền mặt đảm bảo chính xác, an toàn; phối hợp với cơ quan liên quan về xử lý kịp thời các tài sản tạm thu tạm giữ chờ xử lý...

Đặc biệt, thông qua công tác kiểm soát chi NSNN năm 2016, KBNN TP Hạ Long đã trả lại 109 món với số tiền hơn 23 tỷ đồng (do chưa đủ thủ tục, hồ sơ thanh toán, phải bổ sung, hoàn thiện). Xử phạt 33 trường hợp, phạt cảnh cáo 8 trường hợp; phạt tiền 25 trường hợp với số tiền hơn 18,75 triệu đồng (do chậm gửi hợp đồng làm thủ tục cam kết chi).

l
KBNN TP Hạ Long luôn tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch. Ảnh: H.Khánh

Cũng theo bà Phượng, năm 2017, KBNN TP Hạ Long sẽ tiếp tục phối hợp thu với các ngân hàng Công thương Quảng Ninh, Chi cục Thuế, phòng Tài chính và các đơn vị, tổ chức cá nhân có nghĩa vụ NSNN có nhiều lựa chọn trong việc nộp tiền thuế vào NSNN, cũng như tiếp cận thêm các dịch vụ thu nộp NSNN hiện đại do hệ thống ngân hàng cung cấp.

Duy trì sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của KBNN TP Hạ Long trên cơ sở các quy định và các văn bản mới của ngành, đồng thời thực hiện niêm yết các quy trình nghiệp vụ và thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan tạo thuận lợi cho khách hàng, không gây phiền hà sách nhiễu.

Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN. Tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán tại đơn vị, đảm bảo chấp hành nghiêm túc các qui chế, qui trình nghiệp vụ trong hạch toán kế toán, thanh toán; tự kiểm tra giám sát đảm bảo công tác kế toán, thanh toán luôn an toàn, chính xác, kịp thời, đúng qui định.

Chấp hành nghiêm chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của KBNN Quảng Ninh; thực hiện đầy đủ cơ chế công khai, minh bạch trong công tác tài chính nội bộ theo qui định hiện hành./.

Lan Hương