Nhân dịp này, phóng viên TBTCVN đã có dịp trò chuyện cùng bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc KBNN thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

PV: Thưa bà, trong năm 2015 KBNN thành phố Hạ Long đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành một trong những đơn vị mạnh của KBNN Quảng Ninh, bà có thể chia sẻ một vài kết quả đã đạt được?

Bà Lê Thị Hồng Vân: Năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) thành phố Hạ Long là đơn vị có số thu, chi NSNN cao nhất trong hệ thống kho bạc của quảng Ninh, tổng thu NSNN năm 2015 là 20.265 tỷ đồng; chiếm trên 60% số thu toàn tỉnh Quảng Ninh.

Các khoản chi NSNN đã được đơn vị kiểm soát chặt chẽ theo đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, quy chế chi tiêu nội bộ và quy trình nghiệp vụ, quy định của Luật NSNN góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
v

Bà Lê Thị Hồng Vân

Số chi NSNN là 1.707 tỷ đồng; trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận không dưới 515 bộ hồ sơ của khách hàng, có những ngày cao điểm trên 1.181 hồ sơ. Mặt khác hoạt động trên địa bàn có tốc độ phát triển nhanh vào bậc nhất của tỉnh, nhưng với sự phối hợp tốt với các đơn vị trong khối tài chính và thuế, hải quan và Ngân hàng cổ phần Công Thương chi nhánh Quảng Ninh… và bằng nhiều hình thức thu nộp hiện đại như: nộp thuế điện tử, nộp trực tiếp tại 8 điểm thu trên địa bàn và các điểm KBNN ủy quyền, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng giao dịch, số thu đã được tập trung nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời và được KBNN thành phố Hạ Long điều tiết chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách, giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương điều hành đạt hiệu quả cao.

Mặt khác, Kho bạc Nhà nước thành phố Hạ Long đã tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, chất lượng công tác kiểm soát chi qua KBNN đã có sự chuyển biến tích cực, thủ tục thanh toán ngày càng được cải tiến và hoàn thiện và đã được thực hiện công khai hoá các quy trình, thủ tục đến tận khách hàng giao dịch, hạn chế tối đa sai sót và giảm thiểu thời gian đi lại cho khách hàng.

Các khoản chi NSNN đã được đơn vị kiểm soát chẽ theo đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, quy chế chi tiêu nội bộ và quy trình nghiệp vụ, quy định của Luật NSNN góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Thông qua công tác kiểm soát chi KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 151 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 20.160 triệu đồng, góp phần lành mạnh hóa tài chính địa phương.

PV: Thưa bà, để ngăn chặn tiền giả không lọt vào NSNN, KBNN thành phố Hạ Long đã có những giải pháp như thế nào?

Bà Lê Thị Hồng Vân: Năm 2015, doanh số thu, chi tiền mặt 1.162 tỷ đồng cũng đã được KBNN thành phố Hạ Long đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền, tài sản, đạt được kết quả đó là do đơn vị đã thực hiện đúng các quy trình thu, chi, quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý và tăng cường công tác tự kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác bảo vệ an ninh, an toàn tiền và tài sản. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo cán bộ kiểm ngân, kiểm soát chặt chẽ trước khi thu, nhận tiền mặt, không để tiền giả lọt vào kho, quỹ của KBNN. Với phẩm chất tốt đẹp, trung thực của cán bộ kiểm ngân KBNN thành phố Hạ Long đã thực hiện trả lại tiền thừa cho khách hàng với số tiền hơn 8 triệu đồng.

PV: Việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn của KBNN thành phố Hạ Long thời gian qua được thực hiện ra sao, thưa bà?

Bà Lê Thị Hồng Vân: Trong thời gian qua, KBNN thành phố Hạ Long đã triển khai ứng dụng thành công và nâng cấp các dự án TABMIS, dự án hiện đại hóa thu nộp NSNN; chương trình thanh toán song phương; chương trình ĐTKB-LAN và đặc biệt chương trình THBC... đạt kết quả cao, đã rút ngắn được thời gian luân chuyển chứng từ; hệ thống báo cáo được kết xuất từ các chương trình ứng dụng một cách nhanh chóng, chính xác giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý và điều hành ngân sách đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng thời đảm bảo tính bảo mật cao, đạt được các mục tiêu trong quản lý, nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công, hạn chế tiêu cực trong sử dụng ngân sách, đảm bảo an ninh nền tài chính. Đặc biệt, trong công tác cải cách thủ tục hành chính, KBNN thành phố chủ động niêm yết các thủ tục hành chính, bổ sung các quy trình nghiệp vụ mới; tạo điều tối đa cho khách hàng giao dịch với KBNN thành phố Hạ Long.

PV: Bà có thể cho biết vài nét về tình hình tổng thu NSNN trên địa bàn trong những tháng đầu năm 2016?

Bà Lê Thị Hồng Vân: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016, ngay từ đầu năm CBCC KBNN thành phố đã tích cực triển khai chương trình công tác năm 2016, thực hiện tốt chương trình phối hợp thu NSNN; duy trì bố trí các điểm thu, tiếp tục ủy nhiệm cho các đơn vị thu NSNN và thu phạt vi phạm hành chính, đồng thời phối hợp đề xuất nhiều biện pháp tăng thu, nhiều khoản thu đã đạt và vượt tiến độ của 2 tháng đầu năm 2016 đó là các khoản thu ngoài quốc doanh, thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản; thu xí nghiệp quốc doanh trung ương; thu xí nghiệp quốc doanh địa phương, thuế thu nhập cá nhân... Kết quả thu NSNN đạt 3.055 tỷ đồng; bằng 19% dự toán tỉnh Quảng Ninh giao.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!


Lan Hương