ÔNG MAI XUÂN THÀNH - TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ: Báo chí đã đồng hành hiệu quả, trách nhiệm cùng ngành Thuế

Kênh thông tin hiệu quả, chất lượng về truyền thông chính sách

Cùng với hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí ngành Tài chính nói chung và TBTCVN nói riêng ngày càng thể hiện rõ sự đồng hành đầy trách nhiệm cùng với ngành Thuế trong việc lan tỏa, truyền tải chính sách, pháp luật thuế đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội.

Đối với TBTCVN, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, TBTCVN đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Tài chính trong việc tuyên truyền về cơ chế chính sách, những góp ý, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học, truyền tải tiếng nói của doanh nghiệp để cơ quan thuế tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và tham mưu cho Bộ Tài chính trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, từ đó có cơ sở thực tiễn phục vụ công tác quản lý thuế, tạo sự minh bạch, công bằng và hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế theo đúng phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”.

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, truyền thông hiện đại, sức ảnh hưởng của các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới đặt ra những thách thức trong công tác quản lý thuế, yêu cầu cần phải có những cơ chế, chính sách phù hợp, kịp thời với đòi hỏi cao hơn. Hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí ngành Tài chính và TBTCVN lại càng cần phát huy và đổi mới công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế đến doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội.

Với mong muốn tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn nữa của các cơ quan thông tấn báo chí, triển khai thành công “Chiến lược Cải cách hệ thống thuế đến năm 2030”, phát huy và giữ gìn các giá trị “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, Tổng cục Thuế mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan báo chí, đặc biệt là báo chí ngành Tài chính, trong đó có TBTCVN giúp ngành Thuế không chỉ thu được thuế, mà còn “thu được cả lòng dân”.

Nhân dịp Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng cục Thuế, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cơ quan thông tấn báo chí nói chung, các cơ quan báo chí ngành Tài chính và TBTCVN nói riêng.

Mong rằng các đồng chí luôn “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” để thông tin trung thực, khách quan luôn có được niềm tin công chúng đối với chất lượng và nội dung thông tin được báo chí đưa ra. Từ đó, tiếp tục thực hiện “sứ mệnh” báo chí với đạo đức, lương tâm, trách nhiệm vì một nền báo chí trong sạch, vững mạnh.

Chúc TBTCVN ngày càng phát triển vững mạnh, luôn được độc giả tin yêu.

ÔNG VŨ XUÂN BÁCH = TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC: Thành quả của ngành Dự trữ Nhà nước có đóng góp quan trọng của Thời báo Tài chính Việt Nam

Kênh thông tin hiệu quả, chất lượng về truyền thông chính sách

Trong nhiều năm qua, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tích chung trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của ngành Tài chính. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh nỗ lực phấn đấu, sáng tạo của lãnh đạo, cán bộ công chức ngành DTNN, còn có sự đồng hành hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước.

Cùng với việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về DTNN, công tác thông tin, tuyên truyền luôn được lãnh đạo Tổng cục DTNN quan tâm. Việc thông tin, tuyên truyền các chính sách, các hoạt động của ngành DTNN được thực hiện trên phạm vi rộng, thông qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng như: các kênh truyền hình, các đài phát thanh, báo in, báo điện tử..., trong đó có TBTCVN.

Có thể nói rằng, các phóng viên TBTCVN đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tổng cục DTNN và 22 cục DTNN khu vực, kịp thời đăng tải đầy đủ các thông tin về cơ chế, chính sách tài chính, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và kết quả hoạt động của ngành DTNN để tuyên truyền rộng rãi đến toàn xã hội. TBTCVN đã thông tin đầy đủ, đa chiều về hoạt động của ngành DTNN, từ đó, có những đóng góp, chia sẻ thiết thực giúp ngành DTNN thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1945 - 21/6/2024), tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà báo, các cán bộ làm công tác thông tin truyền thông nói chung và cán bộ, phóng viên TBTCVN nói riêng. Tin rằng TBTCVN sẽ tiếp tục sáng tạo, đổi mới hơn nữa trong hoạt động truyền thông, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, vào sự phát triển của ngành Tài chính nói chung và ngành DTNN nói riêng.q

ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ - PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN: Kênh thông tin quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hải quan

Kênh thông tin hiệu quả, chất lượng về truyền thông chính sách

Là lĩnh vực có liên quan mật thiết đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp, công tác hải quan được dư luận xã hội và báo chí hết sức quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có lĩnh vực hải quan. Ngành Hải quan đã chủ động nguồn thông tin cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Các đơn vị thuộc và trực thuộc đều nhận thức rõ, quan tâm và coi trọng công tác truyền thông của đơn vị nói riêng và ngành Hải quan nói chung.

Ở chiều ngược lại, những năm qua, các cơ quan thông tấn, báo chí đã thực sự là kênh thông tin quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý của cơ quan hải quan. Có thể nói, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa cơ quan hải quan với các cơ quan báo chí, truyền thông đã giúp dư luận, cộng đồng xã hội hiểu rõ, hiểu đúng và kịp thời về hoạt động nghiệp vụ của cơ quan hải quan và những đóng góp của ngành vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nối tiếp những kết quả đó, Tổng cục Hải quan mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn, báo chí để giúp ngành Hải quan truyền tải những thông tin, chính sách mới đến với người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: kết quả triển khai Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030; Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, tăng cường hiệu quả kiểm tra chuyên ngành...; Công tác thu nộp ngân sách nhà nước, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ cán bộ chính quy, hiện đại...

Ngoài ra, ngành Hải quan đang tập trung nguồn lực để đổi mới căn bản, toàn diện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đáp ứng mục tiêu xây dựng hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp ngang bằng trình độ các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Cơ quan hải quan mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục hỗ trợ biểu dương những việc làm tích cực, giám sát, phát hiện giúp Tổng cục Hải quan chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế trong quản lý cán bộ công chức.

ÔNG TRẦN HUY TRƯỜNG - CHÁNH THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH: Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp tích cực, hiệu quả cùng công tác thanh tra tài chính

Kênh thông tin hiệu quả, chất lượng về truyền thông chính sách

Công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những nội dung rất quan trọng của ngành Tài chính để giúp phát hiện kịp thời và xử lý các sai phạm trong quản lý tài chính, ngân sách; giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính ở tất cả các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở… Đồng thời, qua thanh tra, kiểm tra của ngành Tài chính đã đóng góp tích cực vào việc tăng thu cho ngân sách nhà nước (NSNN), chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quản lý sử dụng NSNN; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính quốc gia.

Đặc biệt, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của cả nước được Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ để trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 hàng năm. Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện tổng hợp trình Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ về công tác THTK, CLP. Tại báo cáo, ngoài việc đưa ra những kết quả đạt được và những tồn tại của công tác THTK, CLP, với vai trò và trọng trách được giao, Thanh tra Bộ Tài chính cũng tham mưu, đề xuất với Bộ Tài chính để kiến nghị Chính phủ nhiều giải pháp giúp công tác THTK, CLP ngày càng phát huy hiệu quả tích cực, giúp tiết kiệm chi cho NSNN hàng nghìn tỷ đồng…

Những kết quả đạt được của Thanh tra ngành Tài chính luôn có sự đồng hành của TBTCVN. Với những tin, bài được đăng tải kịp thời trên báo in, báo điện tử, bản tin tài chính…, TBTCVN đã lan tỏa những thông điệp tích cực của công tác THTK, CLP cũng như những giải pháp trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực của ngành Tài chính, góp phần cùng ngành Tài chính nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng NSNN; quản lý, sử dụng tài sản công.

Nghị định số 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN) và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN đã đưa tổng số các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng TTCN lên thành 11 đơn vị, góp phần tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác thanh tra theo đúng quan điểm của Bộ Tài chính.

Như vậy, Nghị định 03 cùng với Luật Thanh tra năm 2022 sẽ là công cụ đắc lực giúp cho công tác thanh tra, kiểm tra của từng đơn vị có chức năng thanh tra và từng đơn vị thực hiện chức năng TTCN trong ngành Tài chính được tốt hơn. Theo đó, Thanh tra ngành Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tích cực của TBTCVN để chúng tôi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giúp tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực tài chính..

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng và trân trọng cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các cơ quan thông tấn báo chí nói chung, các cơ quan báo chí ngành Tài chính nói riêng và đặc biệt là TBTCVN đã dành cho Thanh tra ngành Tài chính suốt thời gian qua.

BÀ TRẦN THỊ HUỆ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC: Thời báo Tài chính Việt Nam luôn đồng hành cùng chiến lược phát triển của Kho bạc Nhà nước

Kênh thông tin hiệu quả, chất lượng về truyền thông chính sách

Với mục tiêu hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có những bước cải cách vượt trội từ tổ chức bộ máy đến hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ để trở thành kho bạc điện tử.

Tại Chiến lược Phát triển KBNN đến năm 2030 đã đưa ra mục tiêu tổng quát là xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và kiện toàn bộ máy nhà nước gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại… hướng đến năm 2030 thực hiện mục tiêu kho bạc số. Gắn với mục tiêu tổng quát, Chiến lược cũng đặt ra 5 mục tiêu cụ thể. Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất là đến năm 2025, KBNN vận hành trên dữ liệu số, hoàn thành nền tảng kho bạc số và cơ bản toàn bộ giao dịch thu chi ngân sách nhà nước qua hệ thống theo phương thức điện tử. Sau năm 2025, KBNN tập trung nghiên cứu phát triển các dịch vụ theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước để đến năm 2030, xây dựng được kho bạc số.

Để thực hiện thành công chiến lược phát triển, thời gian qua, KBNN đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều chương trình, đề án cải cách trên các lĩnh vực nghiệp vụ. Đặc biệt, trên nền tảng của dịch vụ công trực tuyến, KBNN đang triển khai kết nối thêm nhiều ứng dụng giúp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách. Với những cải cách đã và đang thực hiện, KBNN đã nhận được sự đánh giá cao và hài lòng của khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách.

Đạt được kết quả đó, KBNN đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử KBNN; thông qua các báo, đài của trung ương và địa phương để lan tỏa rộng rãi đến khách hàng và đơn vị sử dụng ngân sách những cải cách, hiện đại hóa của kho bạc đã làm được cũng như những mục tiêu đang hướng tới.

Trong các cơ quan phối hợp tuyên truyền với KBNN, TBTCVN là một trong những tờ báo có sự phối hợp rất chặt chẽ, tuyên truyền đầy đủ và sâu rộng những cải cách, hiện đại hóa mà hệ thống KBNN đang triển khai. Đặc biệt, ngoài những tin bài hàng ngày trên báo in, báo điện tử, bản tin tài chính của TBTCVN thì cứ mỗi tháng 2 lần, TBTCVN đăng tải 2 chuyên trang KBNN trên báo in và đăng đồng thời trên báo điện tử. Chuyên trang gồm những bài viết chuyên sâu về các nghiệp vụ của KBNN đã giúp người dân và các đơn vị sử dụng ngân sách hiểu rõ hơn các công việc của KBNN, cùng đồng thuận với KBNN trong tiến trình phát triển.

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, thay mặt đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống KBNN, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các cơ quan thông tấn báo chí nói chung, các cơ quan báo chí ngành Tài chính nói riêng và đặc biệt là TBTCVN đã dành cho KBNN trong thời gian qua. Xin chúc các nhà báo luôn mạnh khỏe, có nhiều tác phẩm hay, chúc TBTCVN ngày càng vững mạnh, xứng đáng là “người anh cả” của đội ngũ báo chí ngành Tài chính.

ÔNG DƯƠNG BÁ ĐỨC - VỤ TRƯƠNG VỤ ĐẦU TƯ, BỘ TÀI CHÍNH: Thông tin kịp thời, toàn diện, góp phần đắc lực vào đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Kênh thông tin hiệu quả, chất lượng về truyền thông chính sách

Đầu tư công (ĐTC) có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, từ sau đại dịch Covid-19, các dự án sử dụng vốn ĐTC được ví như các "công trình tạo lực", là "vốn mồi" kích thích vốn đầu tư toàn xã hội. Mỗi đồng vốn ĐTC được sử dụng còn có tác động lan tỏa, làm đòn bẩy, tạo động lực phát triển cho đất nước.

Nhận thức được điều đó, theo chức trách, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã bám sát các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chương trình, kế hoạch được giao để thực hiện các giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC). Cùng với đó, lãnh đạo Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) đã tham gia cùng các đoàn kiểm tra của Chính phủ và Tổ công tác số 5 tới những bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đưa ra những hướng giải quyết giúp cho công tác giải ngân tại các bộ, ngành, địa phương được thông suốt.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã đưa ra các kiến nghị với Chính phủ và yêu cầu đối với bộ, ngành, địa phương để thực hiện nghiêm các giải pháp giúp đưa nguồn vốn ĐTC đi nhanh vào xã hội… Có thể thấy, các kiến nghị và yêu cầu của Bộ Tài chính đều được các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, giúp cho việc giải ngân ĐTC trong cả nước thời gian qua có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của TBTCVN - kênh thông tin quan trọng trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. TBTCVN đã đưa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kiến nghị, yêu cầu của Bộ Tài chính nhanh chóng, chính xác. Đồng thời có nhiều tin, bài về những bộ, ngành, địa phương là điểm sáng trong giải ngân vốn ĐTC giúp lan tỏa sức phấn đấu cho các bộ, ngành, địa phương đang còn có tỷ lệ giải ngân chưa cao.

Bên cạnh đó, TBTCVN cũng đã thông tin đến nhiều lĩnh vực quản lý của Vụ Đầu tư như cơ chế, chính sách tài chính các dự án PPP; các chương trình, mục tiêu quốc gia; công tác quản lý, thanh toán quyết toán các dự án đầu tư… Chúng tôi đánh giá rất cao sự phối hợp trong công tác tuyên truyền này của TBTCVN.

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo và công chức Vụ Đầu tư, kính chúc các cán bộ, phóng viên TBTCVN luôn mạnh khỏe, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết trên mặt trận báo chí, chung tay cùng ngành Tài chính góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.