huyện côn đảo

Một lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Côn Đảo. Ảnh: congdoanbrvt.org.vn

Thời gian áp dụng phụ cấp thu hút mức 50% đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân đang làm việc tại huyện Côn Đảo là 3 năm, kể từ ngày 01/10/2013.

Theo Bộ Tài chính, nguồn kinh phí để thực hiện chế độ này từ nguồn Ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được biết, tại điểm C, khoản 2, Điều 6 của Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ, về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quy định: “UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu nâng mức trợ cấp khó khăn, trợ cấp thu hút hiện nay của Tỉnh, mở rộng các chế độ đãi ngộ của Tỉnh cho cán bộ, công chức đến công tác tại Côn Đảo theo quy định của pháp luật”.

Theo chế độ phụ cấp thu hút áp dụng theo Thông tư liên tịch số 10/2005 của liên bộ: Bộ Nội vụ - Bộ Lao động thương binh và xã hội - Bộ Tài chính, phụ cấp thu hút có 4 mức là 20%, 30%, 50% và 70%./.

Uyên Linh