Phát biểu tại Diễn đàn Liên kết doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững vùng Trung du và miền núi Bắc bộ diễn ra chiều ngày 27/9, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh tầm quan trọng địa chính trị của khu vực này.

Kết nối hạ tầng giao thông thúc đẩy phát triển vùng Trung du, miền núi Bắc bộ
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Hải Anh

Theo ông Quang Phòng, Nghị quyết số 96/NQ-CP (ngày 1/8/2022) đã đề ra mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2030, tăng trưởng GRDP vùng này đạt 8,0-9,0%/năm; đến năm 2030, quy mô kinh tế vùng đạt khoảng 2.100 nghìn tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 190.000 tỷ đồng.

Đồng quan điểm nêu trên, ông Hoàng Trường Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế vùng và địa phương, Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Kết nối hạ tầng giao thông thúc đẩy phát triển vùng Trung du, miền núi Bắc bộ
Nhiều tỉnh, thành quan tâm hơn đến đầu tư hạ tầng giao thông tạo liên kết vùng. Ảnh minh hoạ

Hiện nay có một số vấn đề lớn với vùng liên quan nhiều đến doanh nghiệp hiện nay là công tác quy hoạch còn chậm, số tỉnh phê duyệt quy hoạch chung còn ít. Cơ sở hạ tầng, nhất là các đường giao thông kết nối các tỉnh và địa phương còn hạn chế. Cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự hấp dẫn...

Ông Giang đề nghị các cấp các ngành và địa phương cần chủ động hơn nữa, cùng đồng hành với doanh nghiệp trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn, từ đó mở rộng luồng đầu tư vào vùng.

Ông Trường Giang đề nghị các cấp các ngành và địa phương cần chủ động hơn nữa, cùng đồng hành với doanh nghiệp trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn, từ đó mở rộng luồng đầu tư vào vùng.