SSI Research vừa cáo báo cập nhật về kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ quý II/2024. Danh mục danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 24/6, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (21/6) tới đây.

Theo đó, chỉ số FTSE Russell thêm TCH, không có cổ phiếu nào bị loại.

Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, lấy FTSE Vietnam Index làm chỉ số cơ sở, hiện có tổng giá trị tài sản là 320 triệu USD. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 9% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn vào ròng là 34,8 triệu USD, NAV cũng tăng 2,3% so với đầu năm.

Kết quả tái cơ cấu danh mục các quỹ ETF ra sao trong quý II/2024?

SSI Research ước tính, quỹ sẽ mua vào khoảng 4,4 triệu cổ phiếu TCH (tỷ trọng 1,04%).

SSI Research ước tính một số thay đổi trong tỷ trọng danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index và giao dịch của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF: bán ra hơn 3,7 triệu cổ phiếu NVL (giảm tỷ trọng từ 2,22% xuống còn 1,57%), hơn 4,3 triệu cổ phiếu VND (hạ tỷ trọng từ 3,18% xuống còn 2,23%).

Trong khi đó, FTSE Vietnam All-share Index thêm vào PVT, CTR và CMG, không có cổ phiếu nào bị loại. Tuy nhiên, hiện tại không có ETF nào trực tiếp sử dụng chỉ số này nên các thay đổi này không ảnh hưởng tới các cổ phiếu.

Chỉ số MarketVector Vietnam Local Index sẽ thêm vào CTR, EVF và không loại cổ phiếu nào. Danh mục chỉ số sẽ bao gồm 46 cổ phiếu.

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, lấy MarketVector Vietnam Local Index làm chỉ số cơ sở, hiện có tổng giá trị tài sản là 522,9 triệu USD. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 0,8% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn vào ròng là 5,8 triệu USD, NAV cũng tăng 0,3% so với đầu năm.

SSI Research ước tính, quỹ sẽ mua vào khoảng 865 nghìn cổ phiếu CTR (tỷ trọng 0,99%) và 8,8 triệu cổ phiếu EVF (tỷ trọng 0,98%).

Ngoài ra, VanEck Vectors Vietnam ETF được dự báo sẽ mua vào hơn 1,2 triệu cổ phiếu VIC (nâng tỷ trọng từ 7,6 % lên 8%), gần 6,3 triệu cổ phiếu VHM (nâng tỷ trọng từ 6,19% lên 8%).

Kết quả tái cơ cấu danh mục các quỹ ETF ra sao trong quý II/2024?

Tổng hợp thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF như sau (dữ liệu tính đến ngày 14/6/2024).