Khánh Hòa: Thu thuế xuất nhập khẩu khả quan ngay trong quý đầu năm 2024

Đồng bộ các giải pháp

Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hoà Vũ Lê Quân cho biết, bám sát Chương trình công tác trọng tâm và các kế hoạch của Tổng cục Hải quan trong năm 2024, trong quý I/2024, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về thu ngân sách nhà nước, cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin năm 2024, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép các chất ma túy trên địa bàn.

Xuất nhập cảnh tăng hơn 182% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, Cục Hải quan Khánh Hòa làm thủ tục thông thoáng cho 5.034 lượt phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, tăng 182,02% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, làm thủ tục cho 4.851 lượt máy bay, tăng 187,89%; 183 lượt tàu biển, tăng 83%, 110.332 lượt người xuất nhập cảnh tăng 926,92%.

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, Cục Hải quan Khánh Hoà tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu theo các quy định quản lý nhà nước về hải quan; triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển và buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới trong dịp trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Về thu ngân sách, ngay trong những ngày đầu của tháng đầu năm 2024, đơn vị đánh giá tác động khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến công tác thu; đánh giá biến động tăng, giảm kim ngạch XNK có thuế cụ thể theo từng nhóm hàng, thị trường, mặt hàng, chính sách thuế… để kịp thời xây dựng phương án ứng phó phù hợp đảm bảo phấn đấu thu đạt dự toán 2.140 tỷ đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động XNK nêu trên, thống kê đến hết quý I/2024, Cục Hải quan Khánh Hoà đã thông quan cho lượng hàng hoá đạt 882,17 triệu USD, trong đó xuất khẩu 450,78 triệu USD, nhập khẩu 431,39 triệu USD. Số thu ngân sách tính đến 31/3/2024 đạt hơn 713,10 tỷ đồng, đạt hơn 33% chỉ tiêu kế hoạch giao, tăng 59,55% so với cùng kỳ năm 2023. Nguồn thu chủ yếu của đơn vị là thu từ xăng dầu. Trong đó, số thu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 711 tỷ đồng, đạt hơn 34 %, tăng 59,87%.

Thu ngân sách gắn với chống buôn lậu

Phát huy kết quả đạt được nêu trên, trong quý II/2024, bám sát Chương trình công tác trọng tâm và các kế hoạch của Tổng cục Hải quan trong năm 2024, lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Hoà cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin năm 2024.

Đồng thời với việc tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, xuất nhập cảnh, trong quý I/2024, Cục Hải quan Khánh Hoà cũng chú trọng và thực hiện hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua địa bàn quản lý.

Đối với công tác thu ngân sách, Cục Hải quan Khánh Hòa cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế. Trong đó, phối hợp thu với với các ngân hàng thương mại để tạo thuận lợi cho việc thu nộp thuế, tăng cường trao đổi thông tin trên hệ thống với ngân hàng và kho bạc nhà nước.

Đơn vị cũng thực hiện thu thập, đánh giá, phân tích thông tin lập danh sách doanh nghiệp dự kiến xây dựng hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm. Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu nộp ngân sách năm 2024 và tiếp tục áp dụng các biện pháp để thu hồi nợ đọng thuế đạt hiệu quả. Đồng thời thực hiện phân loại nợ thuế theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế. Cục cũng tập trung chỉ đạo thực hiện phân loại nợ thuế theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu./.